Kies je studiejaar

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

De opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs is een specialisatie van de opleiding Sociaal Werk die vijf jaar duurt. Deze specialisatie is bedoeld voor toekomstige proffesionals die weten dat ze met jeugd willen werken en die zich willen specialiseren in hulpverlening in relatie tot onderwijs. Na het succesvol doorlopen van de studie ben je een volwaardige hulpverlener en leerkracht. Je bent opgeleid voor een breed werkveld.

Vanaf het eerste jaar loop je stage in het speciaal onderwijs. Iedereen begint op zijn eigen niveau en kan zich vanaf dat punt ontwikkelen. Je bepaalt zorgvoldig leerdoelen en werkt hireaan tijdens de stage. Je wordt hierbij goed begeleid door een mentor uit het werkveld en door de docent van HL, die je regelmatig bezoekt op de stageschool. Je kunt denken aan een stage op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, ernistig en/of langdurig zieke kinderen, dove - en slechthorende kinderen, scholen met vluchtelingen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs etc.