Meer over Minor Sociale innovatie :

Code: MIN-TP-SI-19
Type:  training en projectbijeenkomsten
EC:  30
Toetsvorm(en): individueel schriftelijk en individuele presentatie, presentatie in groep, schriftelijk in groep, individuele vaardigheid
Eerste kans: jaar
Herkansing: jaar

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken.” schrijft Herman Verhagen in zijn boek De Duurzaamheidsrevolutie (Verhagen, 2011).
Er is heel veel aan het veranderen in de Nederlandse samenleving.

Vanaf 1-1-2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Vanaf 1-1-2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de Participatiewet. Ook de lichtere vormen van zorg vallen nu onder de nieuwe Wmo ('Wmo 2015') en zijn een taak voor gemeenten geworden.

Organisaties zijn op zoek naar een nieuwe manier van werken: niet meer vóór klanten, maar mét bewoners, niet meer over de hoofden heen, maar voor-en-door de betrokken doelgroep zelf. Sleutelwoorden zijn: eigen regie, zelfsturing, eigen kracht en samenredzaamheid.

Voor deze grote veranderingen zijn verschillende redenen aan te wijzen: de verzorgingsstaat is te duur geworden, de individualisering vraagt om persoonlijke oplossingen en geen standaard behandeling. Bovendien blijken oplossingen die mensen zelf bedenken vaak beter te werken dan de oplossingen die professionals in hun hoofd hebben.

Het gaat niet alleen om bezuinigingen, maar ook om het vergroten van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen, het ontwikkelen van talenten van sociaal kwetsbare groepen (jong en oud) en het versterken van hun welbevinden en het vergroten van hun kansen op een positief deelnemen aan de maatschappij.

Dat vraagt nieuwe initiatieven en het vraagt een andere houding van professionals. Deze ‘nieuwe’ professionals zijn in staat om oplossingen voor-en-door de doelgroep zelf te zien, te versterken en te verbinden met anderen in de buurt, de gemeente of daarbuiten. Deze professionals zijn ondernemende professionals: kansen zien en er op af durven stappen, of ze in een gemeente, een organisatie of als zelfstandige werken: zij hebben allemaal een oprechte nieuwsgierigheid naar de persoon van de ander en zijn/haar leefsituatie. Deze ‘nieuwe’ professionaliteit draait om het zien en vergroten mogelijkheden, kansen en welbevinden.

Omdat het sociale domein komende jaren zo ontzettend in beweging is, ontstaan daardoor ook nieuwe kansen voor Toegepast Psychologen. Er zal vraag ontstaan naar deskundigheid en professionaliteit op het gebied van goed kunnen luisteren naar verschillende doelgroepen en naar empowerment van deze doelgroepen. Dit houdt in dat doelgroepen hun eigen kracht vinden en hun eigen oplossingen bedenken en uitvoeren. Het toepassen van de kennis en vaardigheden vanuit de positieve psychologie voor verschillende groepen in wijken en buurten, om zodoende de sociale samenhang en het onderlinge vertrouwen te vergroten, is een kwaliteit van professionals waar behoefte aan is. Binnen deze minor kán je de basis leggen voor het starten van een eigen onderneming, maar dat hoeft zeker niet. Je kan ook onderzoeken hoe je een ondernemende professional wordt als toekomstig medewerker van een organisatie.

Hogeschool Leiden heeft op basis van deze ontwikkeling besloten om een afstudeerrichting te starten: Sociaal Ondernemen. Deze minor vormt een belangrijk onderdeel van deze afstudeerrichting.

Onderwijsperiodes:

Periode Onderwijs
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4

Legenda:
= Periode
= Onderwijs